၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း – မ်က္လွည့္

Posted: October 8, 2011 in Uncategorized

http://www.singingbox.com/singingbox.swf?user30=,y2hpd,g5ld,h,ro,y,x,i= 

       (၁) မ်က္လွည့္

(၂) အခ်စ္ရိပ္ညေန

(၃) ဆည္းလည္းသံ

(၄) ၿပန္လာခဲ့ပါ

(၅) မိန္းကေလးအလွ

(၆) ခ်စ္သူမရွိတဲ့အခ်ိန္

(၇) Snow White

(၈) First Love

(၉) ရုပ္ဆိုးမ

(၁၀) ခ်စ္ဦးပံုၿပင္

(၁၁) ေၾကာင္

(၁၂) နွဳတ္ဆက္ပါတယ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s